Рекомендації

Адміністрації загальноосвітніх закладів щодо організації роботи зі стажистами та молодими спеціалістами

1. Установи, де проходять стажування молоді спеціалісти, організовують роботу випускників у продовж 10 місяців як стажистів, а до 3 років як молодих спеціалістів.

Вимоги містять в собі керування надбанням практичних навичок, необхідним випускникам педагогічних навчальних закладів, освоєння молодими спеціалістами вміння застосувати теоретичні знання, отримані в вузі , в конкретній педагогічної роботі; сприяння у придбанні й удосконаленні педагогічних навичок виховної роботи з учнями, допомогу у вивченні молодим учителем передового педагогічного досвіду тощо. Таким чином, офіційне стажування покликане забезпечити практичне навчання молодого спеціаліста, в якому він стає творцем навчально-виховного процесу й особистого розвитку.

Ознайомлювальний етап стажування охоплює період від середини серпня до кількох навчальних тижнів, коли в процесі взаємного знайомства стажиста з керівниками школи, колегами, учнями і батьками перед ним ставляться цілі і завдання майбутньої діяльності, складається індивідуальний план стажування - головної документ, навколо якого будується спільна праця стажиста і наставника.

Другий етап стажування охоплює період із середини жовтня до травня. Цей період покликаний зміцнити активну соціально-професійну позицію стажиста через розвиток його творчої самостійності. Тоді ж посилюється навчальна функція стажиста. Особливу роль у навчанні фахівця відіграють відкриті уроки та позакласні заходи наставника. Обговорення відвіданих уроків і позакласних заходів – серйозна школа професійного вростання молодого педагога. Наставник, відвідуючи уроки або позакласні заходи стажиста, обговорюючи їх з ним, має фіксувати свою увагу на новому в діяльності молодого вчителя, що і якою мірою йому вдалося реалізувати в індивідуальному плані, що змінилося у взаєминах з учнями, в класі, роботі учнів.

На цьому етапі важливо підкреслити роль і значення всього педагогічного колективу школи. Особливо досвідчених учителів і наставника, у професійному становленні стажиста. Водночас слід прислухатися до думок і порад , критичних зауважень молодого вчителя.

Заключний етап стажування – підбиття підсумків роботи стажиста, йдеться у травень і початок червня. Це короткий, але дуже важливий етап в житті школи та молодого спеціаліста. Він дозволяє не тільки виявити рівень підготовки стажиста, а й намітити перспективи подальшого розвитку професійної майстерності молодого спеціаліста.

Одним із головних документів про роботу зі стажистом мають стати рекомендації, в яких формуються головні напрями роботи, націлені на зростання професійної майстерності молодого вчителя, визначаються умови їх здійснення. В такій своєрідній програмі, що обговорюється на засіданні відповідного методичного об’єднання, втілюється ідея наступності між етапом стажування та наступними етапами професійного становлення молодого спеціаліста.

3. Відповідальність за проведення стажування наказом директора покладається на директора школи або його заступника з навчально-виховної роботи.

4. В школі повинні бути такі документи з питань стажування:

· наказ про організацію стажування і наставництва (серпень - вересень);

· наказ про результати проходження стажування молодими спеціалістами (травень-червень);

· індивідуальний план стажиста, затверджений директором начального закладу (серпень - вересень);

· письмовий звіт стажиста, який подається адміністрації після закінчення строку стажування, в якому відбивається виконання індивідуального плану, участь стажиста у науково-методичній роботі (травень); характеристика молодого спеціаліста (травень-червень).

Кiлькiсть переглядiв: 2196