Організаційно-методичні вказівки

Посадові обов'язки

План роботи

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СКЛАДАННЯ ПЛАНУ РОБОТИ ПРАКТИЧНИМ ПСИХОЛОГОМ ТА СОЦІАЛЬНИМ ПЕДАГОГОМ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Методична картка діяльності працівника психологічної служби у міжатестаційний період

Зразок оформлення титульного аркушу програм

Зразки нормативної документації для практичного психолога та соціального педагога (згідно листа МОНУ від 24.07.2019 №1/9-477 "Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України")

План роботи творчої групи

План супроводу фахівця психологічної служби, який працює 1 рік

Графіки "години психолога/соціального педагога"

Рекомендований перелік психодіагностичних методик

Документація практичних психологів та соціальних педагогів, яка відображає діяльність фахівців за напрямками роботи

Перелік нормативно-правових документів, які регламентують діяльність психологічної служби системи освіти у 2022/2023 навчальному році

Нормативно-правові документи, які регулюють діяльність фахівців психологічної служби в умовах інклюзивного навчання


Кiлькiсть переглядiв: 10667