Основні законодавчі та нормативно-правові акти щодо організації функціонування закладів дошкільної освіти

Закони України

Декларація прав дитини, проголошена Генеральною асамблеєю ООН, 20.11.1959

Конвенція "Про права дитини", 27.02.1991

Конституція України, 28.06.1996

Закон України "Про освіту", 05.09.2017

Закон України "Про дошкільну освіту", 11.07.2001

Закон України "Про охорону дитинства", 26.04.2001

Закон України "Про інноваційну діяльність", 04.07.2002

Закон України "Про основні засади держаного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", 05.04.2007

Закон України "Про охорону праці", 14.10.1992

Закон України "Про фізичну культуру і спорт" (зі змінами 2015), 24.12.1993

Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", 2019

Укази Президента України

Про Стратегію національно-патріотичного виховання, 18.05.2019

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні, 30.09.2010

Про Державну премію України в галузі освіти, 30.09.2010

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 21.08.2019 № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Постанова КМУ від 10.07.2019 № 822 "Про оплату праці педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників закладів і установ освіти і науки"

Постанова КМУ від 10.04.2019 № 530 "Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

Постанова КМУ від 10.01.2019 № 11 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері дошкільної освіти та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Державною службою якості освіти"

Постанова КМУ від 11.01.2018 № 23 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

Постанова КМУ від 11.01.2018 № 22 "Про підвищення оплати праці педагогічних працівників"

Постанова КМУ від 13.09.2017 № 684 "Про затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів"

Розпорядження КМУ від 31.08.2016 № 627-р "Про затвердження плану заходів з проведення у 2016 році Всеукраїнського тижня права"

Постанова КМУ від 23.08.2016 № 526 "Про внесення зміни у додаток 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298"

Постанова КМУ від 29.07.2015 № 531 "Про внесення змін до постанов КМУ від 14 ківтня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963"

Постанова КМУ від 29.07.2015 № 530 "Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад"

Постанова КМУ від 06.08.2014 № 353 "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591"

Постанова КМУ від 30.03.2011 № 311 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності з надання освітніх послуг у системі загальної середньої і професійно-технічної освіти та визначається періодичність здійснення заходів державного нагляду"

Постанова КМУ від 05.10.2009 № 1124 "Про затвердження Положення про центр розвитку дитини"

Постанова КМУ від 05.10.2009 № 1122 "Питання штатного розпису дошкільних навчальних закладів"

Постанова КМУ від 12.03.2003 № 305 "Про затвердження Положення про заклад дошкільної освіти"

Постанова КМУ від 26.08.2002 № 1243 "Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів"

Постанова КМУ від 14.06.2002 № 826 "Про затвердження Порядку медичного обслуговування дітей у дошкільномунавчальному закладі"

Накази Міністерства освіти і науки України

Наказ МОНУ від 23.10.2021 № 1121 "Про надання грифа "Рекомендовано Міністреством освіти і науки України" програмі освіти дітей раннього та дошкільного віку "Освіта і піклування" (Edukation care)"

Наказ МОНУ від 19.10.2021 № 755-21 "Про затвердження професійного стандарту "Вихователь закладу дошкільної освіти"

Наказ МОНУ від 28.09.2021 № 620-21 "Про затверження професійного стандарту "Керівник (директор) закладу дошкільної освіти"

Наказ МОНУ від 11.06.2021 № 656 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних працівинків закладів освіти з інклюзивним навчанням та фахівців інклюзивно-ресурсних центрів"

Наказ МОНУ від 23.04.2021 № 458 "Про затвердження змін до Тиового переліку комп'ютерного обладнання для закладів дошкільної, загальної середньої та професійної (професійно-технічної) освіти"

Наказ МОНУ від 20.04.2021 № 440 "Про утворення робочої групи з розроблення проєктів професійних стандартів за професіями «Вихователь закладу дошкільної освіти», «Керівник закладу дошкільної освіти»

Наказ МОНУ від 31.03.2021№ 397 "Про затвердження Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти)"

Наказ МОНУ від 12.01.2021 № 33 "Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція"

Наказ МОНУ від 30.09.2020 № 1214 "Про затвердження типових програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної освіти щодо запобігання проявам насильства"

Наказ МОНУ від 26.03.2020 № 458 "Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406"

Наказ МОНУ від 16.03.2020 № 406 "Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу Covid-19

Наказ МОНУ від 12.03.2020 № 392 "Про забезпечення виконання профілактичних і протиепідемічних заходів"

Наказ МОНУ від 05.08.2019 № 1070 "Про затвердження уніфікованої форми акта,що складається за результатами проведенняпланового (позапланового) заходу державногонагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавствау сфері дошкільної освіти"

Наказ МОНУ від 29.07.2019 № 1038 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 № 641"

Наказ МОНУ від 21.06.2019 № 837 "Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року № 414"

Наказ МОНУ від 16.05.2019 № 659 "Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу"

Наказ МОНУ від 11.02.2019 № 160 "Про затвердження Порядку здійснення внутрішнього аудиту в Міністерстві освіти і науки України, установах, організаціях та підприємствах, що належать до сфери його управління"

Наказ МОНУ від 01.02.2019 № 111 "Про створення робочої групи щодо розроблення і затвердження Концепції забезпечення якості дошкільної освіти"

Наказ МОНУ від 03.10.2018 № 1061 "Про підсумки Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах"

Наказ МОНУ від 02.10.2018 № 1047 "Про затвердження Методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами"

Наказ МОНУ від 23.04.2018 № 414 "Про затвердження Типового переліку спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку осіб з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах (групах) закладів освіти"

Наказ МОНУ від 16.04.2018 № 372 "Про затвердження Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти"

Наказ МОНУ від 21.12.2017 № 1649 "Про визначення такими, що втратили чинність деяких наказів"

Наказ МОНУ від 19.12.2017 № 1633 "Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти"

Наказ МОНУ від 08.08.2017 № 1125 "Про проведення Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий стан фізичного виховання в дошкільних навчальних закладах"

Наказ МОНУ від 09.10.2015 № 1054 "Про скасування наказу Міністерства освіти і науки України від 28 жовтня 2008 року № 985"

Наказ МОНУ від 20.04.2015 № 446 "Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.05.2015 за №520/26965

Наказ МОНУ та МОЗУ від 06.02.2015 № 104/52 "Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.02.2015 за № 224/26669

Наказ МОНМСУ від 21.05.2012 № 604 "Про навчальну програму розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»"

Наказ МОНМСУ від 15.05.2012 № 582 "Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс професійної майстерності педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів «Вихователь року»"

Наказ МОНМСУ від 25.11.2011 № 1368 "Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад сімейного типу", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.12.2011 за №1447/20185

Наказ МОНМСУ від 25.11.2011 № 1365 "Про посилення контролю щодо проходження обов’язкових медичних оглядів працівниками дошкільних навчальних закладів"

Наказ МОНМСУ від 30.06.2011 № 714 "Про затвердження Примірного положення про консультативний центр для батьків або осіб, які їх замінюють і дітей,які виховуються в умовах сім’ї"

Наказ МОНМСУ від 26.04.2011 № 398 "Про затвердження Примірного положення про батьківські комітети (раду) дошкільного навчального закладу"

Наказ МОНУ від 23.11.2010 № 1111 "Про впровадження програми розвитку дітей старшого дошкільного віку "Впевнений старт"

Наказ МОНУ від 04.11.2010 № 1055 "Про затвердження Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

Наказ МОНУ від 06.10.2010 № 930 "Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Наказ МОНУ від 17.04.2006 № 298/227 "Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Наказ МОНУ від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі"

Наказ МОНУ від 02.08.2005 № 458 "Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України"

Наказ МОНУ від 23.03.2005 № 178 "Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю"

Наказ МОНУ від 20.02.2002 № 128 "Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах"

Наказ МОНУ від 17.02.1999 № 27 "Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці"

Наказ МОНУ від 29.07.1993 № 58 "Про затвердження Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників"

Наказ МОНУ від 13.05.1993 № 135 "Про затвердження Положення про логопедичні пункти системи освіти"

Наказ МОНУ від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

Листи Міністрества освіти і науки України

Лист МОНУ від 25.04.2022 № 1/4444-2 "Про оплату праці працівників закладів освіти"

Лист МОНУ від 25.04.2022 № 1/4428-28 "Про методичні рекомендації"

Лист МОНУ від 02.04.2022 № 1/3845-22 "Про рекомендації для працівників закладів дошклільної освіти на період дії воєнного стану в Україні"

Лист МОНУ від 29.03.2022 № 1/3737-22 "Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні"

Лист МОНУ від 25.03.2022 № 1/3663-22 "Щодо запобігання торговлі людьми в умовах воєнної агресії"

Лист МОНУ від 17.03.2022 № 1/3475-22 "Про зарахування до закладів дошкільної освіти дітей із числа внутрішньо переміщених осіб"

Лист МОНУ від 15.03.2022 № 1/3463-22 "Про надання інформації"

Лист МОНУ від 07.03.2022 № 1/3370-22 "Про оплату праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання"

Лист МОНУ від 10.02.2022 № 1/2338-22 "Про атестацію педагогічних працівників"

Лист МОНУ від 30.12.2021 № 1/23180-21 "Про визначення рівнів підтримкиу дітей з особливими освітніми потребами, які здобувать дошкільну освіту в інклюзивних групах"

Лист МОНУ від 22.09.2021 № 1/9-487 "Про організацію освітнього процесу в закладах освіти під час "жовтого" рівня епідемічної небезпеки"

Лист МОНУ від 10.08.2021 № 1/9-406 "Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 навчальному році"

Лист МОНУ від 07.07.2021 № 1/9-344 "Планування роботи закладу дошкільної освіти на рік"

Лист МОНУ від 07.07.2021 № 1/9-347/26-04/19995/2-21 "Щодо окремих питань організації харчування у 2021-2022 роках у закладах дошкільної, загальної середньої освіти"

Лист МОНУ від 29.06.2021 № 1/9-337 "Щодо сприяння розвитку мережі закладів дошкільної освіти (відділень, груп) різних типів та форм власності та належного фінансування в галузі дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 17.05.2021№ 1/9-256 "Щодо вакцинації працівників освіти"

Лист МОНУ від 16.03.2021 № 1/9-148 "Щодо методичних рекомендацій до оновленого Базового компонента дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 22.02.2021 № 1/9-90 "Щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 та запровадження нових обмежувальних протиепідемічних заходів"

Лист МОНУ від 22.01.2021 № 1/9-50 "Щодо безкоштовного харчування дітей в закладах дошкільної освіти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, або з числа внутрішньо переміщених осіб"

Лист МОНУ від 12.10.2020 № 1/9-575 "Про вжиття організаційних заходів із протидії розповсюдженню COVID-19"

Лист МОНУ від 14.08.2020 № 1/9-436 "Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)

Лист МОНУ від 30.07.2020 № 1/9-411 "Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році"

Лист МОНУ від 25.06.2020 № 1/9-348 "Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 04.06.2020 № 1/9-302 "Щодо надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг дітям з особливими освітніми потребами закладами освіти в літній період"

Лист МОНУ від 26.05.2020 № 1/9-278 "Щодо організації роботи інклюзивно-ресурсних центрів"

Лист МОНУ від 22.05.2020 № 1/9-269 "Щодо відновлення діяльності закладів дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 23.04.2020 № 1/9-219 "Щодо організації роботи закладів дошкільної освіти під час карантину"

Лист МОНУ та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 17.03.2020 № 1/9-162, 02-5/202 "Про умови та оплату праці працівників закладів освіти і науки в умовах карантину"

Лист МОНУ від 30.01.2020 № 1/9-59, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від 30.01.2020 № 02-8/100 "Щодо тривалості основної відпустки вихователів закладів дошкільної освіти у 2020 році"

Лист МОНУ від 12.12.2019 №1/9-766 "Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками"

Лист МОНУ від 12.12.2019 №1/9-765 "Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 09.12.2019 № 1/9-750 "Щодо освітніх програм у закладах дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 04.11.2019 № 1/9-683 "Щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників"

Лист МОНУ від 23.09.2019 № 1/9-598 "Щодо встановлення підвищення посадових окладів педагогічним працівникам закладів і установ освіти"

Лист МОНУ від 17.09.2019 № 1/9-581 "Про застосування державної мови в освітньому процесі"

Лист МОНУ від 05.09.2019 № 1/9-552 "Щодо порядку запровадження системи НАССР у закладах дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 16.08.2019 № 1/9-523 "Про національно-патріотичне виховання в закладах освіти у 2019/2020 навчальному році"

Лист МОНУ від 05.08.2019 № 1/9-498 "Методичні рекомендації щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2019/2020 н.р."

Лист МОНУ від 02.07.2019 № 1/9-419 "Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2019/2020 навчальному році"

Лист МОНУ від 27.06.2019 № 1/9-414 "Про деякі питання щодо створення у 2019/2020 н.р. безпечного освітнього середовища, формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок"

Лист МОНУ від 26.06.2019 № 1/9-409 "Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 н.р."

Лист МОНУ від 10.06.2019 № 1/9-365 "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році"

Лист МОНУ від 10.04.2019 № 1/9-235 "Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп закладів дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 05.04.2019 № 1/9-223 "Щодо забезпечення доступності закладів освіти для осіб з особливими освітніми потребами"

Лист МОНУ від 14.02.2019 № 1/11-1491 "Щодо організації роботи та дотримання вимог з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 07.02.2019 № 1/9-60 "Щодо підготовки до збору даних про заклади дошкільної освіти за формою 85-К в інформаційно-телекомунікаційній системі "Державна інформаційна система освіти"

Лист МОНУ від 29.01.2019 № 1/11-881 "Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)"

Лист МОНУ від 27.11.2018 № 1/9-725 "МОН щодо недопустимості розповсюдження сепаратиських матеріалів та антидержавної пропаганди в закладах освіти"

Лист МОНУ від 13.11.2018 № 1/9-691 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 20.08.2018 № 1/9-501 "Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освітиі науки України для використання в закладах дошкільної освіти у 2018/2019 навчальному році"

Лист Міністерства освіти і науки України від 19.04.2018 № 1/9-249 « Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти»

Лист МОНУ від 05.02.2018 № 1/11-1232 "Про надання відповіді"

Лист МОНУ від 01.02.2018 № 1/9-74 "Щодо застосування державної мови в освітній галузі"

Лист МОНУ від 13.10.2017 № 1/9-554 "Щодо нагальних питань впровадження Закону України "Про освіту"

Лист МОНУ від 11.10.2017 № 1/9-546 "Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців"

Лист МОНУ від 17.08.2017 № 1/11-8267 "Про Перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році"

Лист МОНУ від 13.06.2017 № 1/9-322 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році"

Лист МОНУ від 20.10.2016 № 1/9-561 "Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами"

Лист МОНУ від 18.10.2016 № 1/9-577 "Департаменти (управління) освіти і науки (молоді та спорту) обласних, Київської міської державних адміністрацій Керівники навчальних закладів"

Лист МОНУ від 07.10.2016 № 1/9-542 "Щодо застосування державної мови"

Лист МОНУ від 01.09.2016 № 2/4-14-1699-16 "Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1298 від 30.08.2002 р. "

Лист МОНУ від 02.09.2016 № 1/9-456 "Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНУ від 02.09.2016 № 1/9-454 "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНУ від 12.08.2016 № 1/9-432 "Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році"

Лист МОНУ від 25.07.2016 № 1/9-396 "Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНУ від 11.07.2016 № 1/9-356 "Щодо створення у навчальних закладах груп (центрів розвитку) для дітей дошкільного віку"

Лист МОНУ від 16.06.2016 № 1/9-315 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році"

Лист МОНУ від 25.05.2016 № 2/4-14-926-16 "Щодо Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів"

Лист МОНУ від 28.04.2016 № 1/9-212 "Про відзначення Дня пам'яті та примирення"

Лист МОНУ від 22.12.2015 № 1/9-616 "Щодо збереження посад фахівців з дошкільної освіти при обласних, районних, міських органах управління освітою"

Лист МОНУ від 06.11.2015 № 1/9-535 "Щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі"

Лист МОНУ від 12.10.2015 № 1/9-487 "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНУ від 25.09.2015 №1/9-459 "Про відзначення у 2015 році Дня захисника України"

Лист МОНУ від 25.09.2015 № 1/9-455 "Щодо заходів з відзначення Дня захисника України"

Лист МОНУ від 20.05.2015 № 1/9-249 "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році"

Лист МОНУ від 23.04.2015 № 1/9-211 "Про відзначення Дня пам'яті та примирення та Перемоги від нацизмом у Європі"

Лист МОНУ від 02.04.2015 № 1/9-169 "Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНУ від 06.02.2015 № 1/9-57 "Щодо збереження в мережі дошкільних навчальних закладів"

Лист МОНУ від 29.09.2014 № 1/9-500 "Щодо вирішення окремих питань про зарахування до дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів дітей, у яких відсутні обов’язкові профілактичні щеплення"

Лист МОНУ від 26.09.2014 № 1/9-494 "Щодо окремих питань державної атестації та рейтингового оцінювання"

Лист МОНУ від 23.09.2014 № 1/9-482 "Щодо організації роботи з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНУ від 19.09.2014 № 1/9-477 "Щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591"

Лист МОНУ від 18.09.2014 № 1/9-473 "Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів"

Лист МОНУ від 13.08.2014 №1/9-411 "Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації роботи груп для дітей старшого дошкільного віку при загальноосвітніх навчальних закладах"

Лист МОНУ від 07.08.2014 № 1/9-399 "Про перелік навчальної літератури, що має відповідний гриф Міністерства освіти і науки України, для використання у дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

Лист МОНУ від 27.06.2014 № 1/9-341 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

Лист МОНУ від 17.04.2014 № 1/12-2303 "Щодо тимчасового припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників"

Лист МОНУ від 17.04.2014 № 1/10-949 "Щодо тимчасового припинення встановлення доплат за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників "

Лист МОНУ від 02.04.2014 № 1/9-187 "Щодо переліку документів, необхідних для зарахування дитини до дошкільного навчального закладу та електронної реєстрації"

Лист МОНУ від 28.01.2014 № 1/9-78 "Щодо процедури ліцензування фізичних осіб – підприємців у сфері дошкільної освіти"

Лист МОНУ від 19.12.2013 № 1/9-891 "Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом"

Лист МОНУ від 15.11.2013 № 1/9-813 "Про організацію додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНУ від 12.11.2013 № 1/9-803 "Про дотримання чинного законодавства Українипри наданні додаткових освітніх послуг у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНУ від 28.10.2013 № 1/9-750 "Про здійснення заходів щодо раціонального харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНУ від 05.09.2013 № 1/9-608 "Щодо благодійних внесків"

Лист МОНУ від 17.07.2013 № 1/9-499 "Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку"

Лист МОНУ від 25.06.2013 № 1/9-452 "Про посилення контролю за організацією харчування дітей удошкільних навчальних закладах"

Лист МОНУ від 20.06.2013 № 1/9-446 "Щодо організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році"

Лист МОНМСУ від 28.02.2013 № 1/9-152 «Про розроблення програм для дошкільної освіти»

Лист МОНМСУ від 27.02.2013 № 1/9-142 "Щодо вирішення окремих питань при організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНМСУ від 05.02.2013 № 1/9-74 "Зупинити насилля над дітьми –справа нашої професійної гідності"

Лист МОНМСУ від 16.11.2012 № 1/9-839 "Щодо прийому дітей додошкільних навчальних закладів"

Лист МОНМСУ від 23.05.2012 № 1/9-413 "Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період"

Лист МОНМСУ від 23.05.2012 № 1/9-396 "Про здійснення контролю за організацією харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНМСУ від 16.03.2012 № 1/9-198 Інструктивно-методичні рекомендації «Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період»

Лист МОНМСУ від 22.03.2012 № 1/9-213 "Про забезпечення в штатних розписах управлінь (відділів) освіти відділів (секторів) з питань дошкільної освіти"

Лист МОНМСУ від 25.08.2011 № 1/9-645 "Про комплектування штатів дошкільних навчальних закладів,що вводяться в експлуатацію"

Лист МОНМСУ від 25.08.2011 № 1/9-644 "Про новітні комп’ютерні технології при веденні документації по організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНМСУ від 19.08.2011 № 1/9-635 "Інструктивно-методичні матеріали щодо організації та проведення «Тижня безпеки дитини» в дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНМСУ від 19.08.2011 № 1/9-634 "Про забезпечення взаємодії в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного і молодшого шкільного віку"

Лист МОНМСУ від 29.07.2011 № 1/9-577 "Про організацію короткотривалого перебування дітей у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНМСУ від 21.07.2011 № 1/9-552"Щодо терміну перебування дітей, які досягли шестирічного віку,у дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНМСУ від 20.06.2011 № 1/9-482 "Інструктивно-методичний лист «Про роботу дошкільних навчальних закладів у 2011/2012 навчальному році»"

Лист МОНМСУ від 25.05.2011 № 1/9-389 "Про дотримання порядку прийому дитини до дошкільного навчального закладу"

Лист МОНУ від 22.02.2011 № 1/9-118 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист МОНУ від 18.02.2011 № 1/9-114 "Про застосування Типових штатних нормативів дошкільних навчальних закладів"

Лист МОНУ від 26.01.2011 № 1/9-44 "Про застосування деяких норм Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист МОНУ від 06.01.2011 № 1/9-6 "Про застосування Типового положення про атестацію педагогічних працівників"

Лист МОНУ від 27.09.2010 № 1/9-666"Про організацію роботи з дітьми п'ятирічного віку"

Лист МОНУ від 16.08.2010 № 1/9-563 "Методичні рекомендації «Фізичний розвиток дітей в умовах дошкільного навчального закладу»"

Лист МОНУ від 13.05.2010 № 1/9-316 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

Лист МОНУ від 26.11.2009 № 1/9-812 "Про організацію роботи дошкільногонавчального закладу з сезонним перебуванням дітей"

Лист МОНУ від 03.07.2009 № 1/9-455 "Планування роботи в дошкільних навчальних закладах"

Лист МОНУ від 17.12.2008 № 1/9-812 "Про прийом дітей до навчально-виховних комплексів «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»"

Лист МОНУ від 17.12.2008 № 1/9-811 "Про здійснення соціально-педагогічного патронату"

Лист МОНУ від 15.12.2008 № 1/9-804 "Про функціонування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу"

Лист МОНУ від 26.11.2008 № 1/9-764 "Про доплату за перевищення планової наповнюваності груп"

Лист МОНУ від 23.05.2008 № 1/9-335 "Про використання приміщень дошкільних навчальних закладів"

Лист МОНУ від 26.02.2008 № 1/9-101 "Щодо проведення інструктажів з питань безпеки життєдіяльності з дітьми у дошкільних навчальних закладах (вступних, первинних, позапланових тощо)"

Нормативні документи інших Міністерств

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 25.08.2021 № 8 "Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)"

Лист МОЗУ від 22.06.2021 № 26-04/18273/2-21 "Щодо організації харчування в закладах освіти"

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 22.09.2020 № 55 "Про затвердження протиепідемічних заходіву закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусноїхвороби (СОVID-19​)"

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 "Про затвердження протиепідемічних заходіву закладах освіти на період карантинуу зв'язку поширенням коронавірусноїхвороби (СОVID-19​)"

Постанова головного державного санітарного лікаря України від 21.05.2020 № 25 "Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)

Лист Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 01.08.2019 № 11.1.1-5/12329 "Про обов'язковість розроблення, введення в дію та застосування постійно діючих процедур, що засновані на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках"

Лист Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 06.09.2018 №№ 1/9-537, 05.2-11/235301 «Щодо напруженої епідемічної ситуації»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2018 №111-01/89 «Щодо медичних довідок для відвідання закладів освіти»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.01.2018 №157 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров’я України»

Наказ МОЗУ від 24.03.2016 № 234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14.04.2016 за № 563/28693

Наказ МОЗУ від 23.11.2007 № 742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою"

Наказ МОНУ та МОЗУ від 27.03.2006 № 240/165 "Про затвердження Порядку комплектування дошкільних навчальних закладів (груп) компенсуючого типу", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 414/12288

Наказ МОЗУ та МОНУ від 30.08.2005 № 432/496 "Про удосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному навчальному закладі", зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22.09.2005 за № 1090/11370

Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 30.12.1998 № 12 "Державні санітарні правила і норми безпеки іграшок та ігор для здоров'я дітей"


Кiлькiсть переглядiв: 2589